Nieuws & blogs

Intelligence Group ISO 27001 gecertificeerd

Arbeidsmarktonderzoeker Intelligence Group is op 31 juli ISO 27001 gecertificeerd voor “het verzamelen, verrijken, beheren en delen van arbeidsmarktdata ten behoeve van werving, employability en kredietverstrekking”. ISO 27001 is een standaard voor informatiebeveiliging. De certificering betekent dat Intelligence Group bij al haar werkzaamheden continue aandacht besteed aan informatiebeveiligingsrisico’s, het correct verwerken van persoonsgegevens en privacy. Vanuit de ISO-norm zijn in- en externe procedures opgesteld, zodat bijvoorbeeld privacygevoelige data correct wordt verwerkt.

Een van de activiteiten van Intelligence Group is het berekenen van kansen op de arbeidsmarkt voor individuen, in opdracht van zusterbedrijf Arbeidsmarktkansen.nl. Die berekeningen (de Arbeidsmarktkansenscan) worden gebruikt om werkenden en werkzoekenden inzicht te geven op hun perspectieven op de arbeidsmarkt en in de manieren waarop ze hun kansen snel kunnen verbeteren.

Achmea was vorige week het eerste bedrijf dat de Arbeidsmarktkansenscan aan alle 12.000 medewerkers beschikbaar heeft gesteld. Binnenkort komt de scan beschikbaar voor alle 24.000 medewerkers van de woningbouwcorporaties. Hij is verder gebruikt door o.a. FrieslandCampina, sociale diensten, de GGZ, loopbaancoaches, gemeenten, ING, Nationale Nederlanden en uitzendbureaus. De scan wordt als onderdeel van een breder pakket onder andere aangeboden door Eelloo, IXLY, LDC, Focus en Nestor.

De Arbeidsmarktkansenscan wordt ook gebruikt om uitzendkrachten en flexwerkers die niet voldoen aan de standaardeisen om een hypotheek te krijgen, toch kans te geven op een hypotheek. Als ze het afgelopen jaar minimaal veertig weken hebben gewerkt en goede toekomstige kansen op de arbeidsmarkt hebben, kunnen ze bij Florius en Obvion een hypotheek aanvragen. Daarnaast maakt de Arbeidsmarktscan deel uit van de Perspectief Verklaring, een initiatief van Randstad en Obvion, dat ook is bedoeld om uitzendkrachten kans te geven op een hypotheek. De Perspectief Verklaring wordt inmiddels door vele banken en uitzendbureaus gebruikt.

Voor deze toepassingen is het onvermijdelijk dat Intelligence Group de beschikking krijgt over (persoons)gegevens van individuen. Verwerking volgende normen van ISO 27001 biedt de beste garantie dat dat veilig en conform alle wet- en regelgeving gebeurt. Projectleider Véronique Oonk: “In het proces richting certificering kom je veel onverwachte zaken tegen die een potentieel risico vormen voor je dataveiligheid. We zijn blij dat we nu alle procedures op orde hebben en dat de mensen die voor ons werken zich inmiddels scherp bewust zijn van het belang van een veilige dataverwerking.”

Voor meer informatie: mail ons op info@arbeidsmarktkansen.nl of info@intelligence-group.nl.