Nieuws & blogs

HR en directies hebben nog nauwelijks zicht op mogelijke consequenties WAB per 1 januari 2020

WAB bij meeste werknemers -vast en flex- onbekend

Per 1 januari gaat de nieuwe wet Arbeidsmarkt in Balans in. De regels rondom flexibele arbeidscontracten en ontslag veranderen hierdoor. Drie op de vier HR-medewerkers weet nog niet precies wat deze wet inhoudt, blijkt uit onderzoek van Intelligence Group onder 3.283 personen. Ook onder de Nederlandse beroepsbevolking is de bekendheid laag. Slechts 1 op de 4 (23%) is bekend met de WAB. Onder directie/management is de bekendheid iets groter, namelijk zo’n 2 op de 5 (41%).

Driekwart van HR-medewerkers niet goed bekend met WAB

Voor werkgevers en HR-medewerkers is het van belang om op de hoogte te zijn van de WAB en haar implicaties. Toch is nog niet iedereen op de hoogte. Binnen het vakgebied Personeel & organisatie is 43% niet bekend met de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Daarnaast heeft 34% heeft wel van de nieuwe wet gehoord, maar weet niet precies wat deze inhoudt en welke gevolgen de wet heeft. 23% is helemaal inhoudelijk op de hoogte van de Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Bron: Intelligence Group, 2019

Ook binnen het functiegebied Directie en Management zijn niet veel managers inhoudelijk op de hoogte. Slechts 13% is helemaal inhoudelijk op de hoogte van de nieuwe wet. Daarnaast heeft 28% wel van de WAB gehoord, maar weet niet precies wat dit inhoudt. De kennis over de wet ligt hiermee wel wat hoger dan het Nederlands gemiddelde. Van de Nederlandse beroepsbevolking heeft maar 17% van de Wet Arbeidsmarkt in Balans gehoord, maar weet niet precies wat deze wet inhoudt. 6% is inhoudelijk wel op de hoogte, terwijl dit voor veel mensen met een tijdelijk of flexibel contract invloed heeft.

Marcel Reijmers van FlexKnowledge is geschokt door de cijfers: “Hoe bestaat het dat professionals op HR-gebied dit niet hebben meegekregen? De impact op de loonkosten en de manier van bedrijfsvoering is gigantisch als je werkt met tijdelijke werknemers of oproepkrachten. Dat wordt redden wat er nog te redden valt komende maand.”

Wat gaat er veranderen met de WAB?

 

1. Vast contract krijgt lagere WW-premie

Voor werkgevers wordt het aantrekkelijker om werknemers een vast contract te geven. Vanaf 1 januari 2020 betalen werkgevers een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een flexibel contract. De hoge premie voor werknemers met een flexcontract is 7,94% en is daarmee 5% hoger dan de lage premie (2,94%). De sectorpremie vervalt.

2. Nieuwe mogelijkheid voor ontslag: cumulatiegrond

Het wordt voor werkgevers makkelijker om een werknemer te ontslaan. Ontslag wordt vanaf 2020 ook mogelijk wanneer er omstandigheden uit de verschillende ontslagronden samen een redelijke grond zijn voor ontslag: de cumulatiegrond.

3. Transitievergoeding vanaf 1e werkdag

De werknemer heeft recht op de transitievergoeding bij ontslag vanaf de eerste werkdag. Ook de berekening van de transitievergoeding verandert. De opbouw wordt voor alle werknemers gelijk en de verhoogde opbouw voor werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn, vervalt.

4. 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar

Vanaf volgend jaar kunnen werkgever en werknemer 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar aangaan. Het volgende contract is dan automatisch een vast contract. Tot het einde van 2019 is het mogelijk om 3 tijdelijke contracten in maximaal 2 jaar aan te gaan.

5. Payrollwerknemers gelijke rechtspositie

Werknemers die via een payrollcontract werken krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechtspositie als werknemers die direct in dienst zijn bij het bedrijf. Daarnaast hebben payrollkrachten vanaf 2021 recht op een goede pensioenregeling.

6. Meer zekerheid voor oproepmedewerkers

Werkgevers moeten vanaf 2020 oproepkrachten minstens vier dagen van te voren oproepen voor werk. Als de werkgever de oproep binnen vier dagen afzegt, heeft de oproepwerknemer wel recht op het loon over de uren die oorspronkelijk stonden. Na twaalf maanden moet een werkgever een vaste arbeidsomvang aanbieden.

Onderzoeksachtergrond

De cijfers zijn gebaseerd op het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) dat Intelligence Group al sinds 2003 elk kwartaal uitvoert. Elk kwartaal wordt een representatieve steekproef uit de beroepsbevolking gevraagd naar allerlei aspecten rondom werk en arbeidsmarkt. De respondenten worden gewogen op basis van CBS-cijfers met betrekking tot opleidingsniveau, geslacht, leeftijd, regio en onderwijsvolgend versus niet-onderwijsvolgend.