Nieuws & blogs

Hoe ontwikkelen pullfactoren zich op de actuele arbeidsmarkt

Salaris en werksfeer blijven de belangrijkste pullfactoren voor de Nederlandse beroepsbevolking. Dit blijkt uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO), waarbij er in het tweede kwartaal van 2020 onderzoek werd gedaan naar onder andere de belangrijkste pullfactoren en arbeidsvoorwaarden  om te kiezen voor een baan.

Belangrijkste pullfactoren op de huidige arbeidsmarkt

Een goed salaris is in 2020 nog steeds de belangrijkste pullfactor voor de Nederlandse beroepsbevolking om te kiezen voor een baan. Ook in de rest van de top 10 zijn er, ondanks de coronacrisis, geen spectaculaire veranderingen te zien. Een goede werksfeer en het krijgen van of het uitzicht hebben op een vast contract blijven ook belangrijk in de keuze voor een baan. Het belang van een acceptabele werkdruk is wel licht gestegen van de tiende naar de achtste plek. Het komende half jaar is het interessant om in te gaten te houden of dit blijft veranderen en of door de coronacrisis er verschuivingen zullen ontstaan in de prioriteiten van de Nederlandse beroepsbevolking.

Ranking

Pullfactoren

Percentage 2020

Percentage 2019

1

Goed salaris

55%

53%

2

Werksfeer

44%

44%

3

Vast contract

40%

39%

4

Inhoud van het werk

35%

35%

5

Dichtbij huis/acceptabele reistijd

34%

33%

6

Uitdaging van het werk

24%

23%

7

Zelfstandigheid in de functie

21%

20%

8

Acceptabele werkdruk

20%

19%

9

Afwisseling van het werk

20%

19%

10

Goede secundaire arbeidsvoorwaarden/CAO

19%

20%

Bron: Intelligence Group, AGO (Q2-2019 en Q2-2020)

Zoeken mannen en vrouwen hetzelfde in een baan?

Waar een goede werksfeer voor mannen belangrijker is geworden in 2020 (van 39% naar 41%), is dit voor vrouwen minder belangrijk geworden (van 50% naar 47%). Alhoewel een goede werksfeer voor vrouwen nog steeds belangrijk is, wordt het verschil tussen mannen en vrouwen met deze verandering in 2020 wel kleiner ten opzichte van 2019. Wat betreft een vast contract is het verschil juist groter geworden. Waar vorig jaar 41% van de mannen aangaf dat een vast contract belangrijk is bij de keuze voor een nieuwe baan is dit jaar gestegen naar 43%. Voor vrouwen is dit percentage daarentegen lichtelijk gedaald van 37% in 2019 naar 36% in 2020. Kijkend naar de verschillen tussen mannen en vrouwen is er één pullfactor waar er een duidelijk verschil te zien is. Waar maar 29% van de mannen aangeeft dat een baan dichtbij huis of een acceptabele reistijd belangrijk is in de keuze voor een nieuwe baan, is dit percentage bij vrouwen met 39% beduidend hoger. 

Pullfactoren door de leeftijdsgroepen heen

Een vast contract staat voor de Nederlandse beroepsbevolking met 40% op de derde plek en wordt daarmee gezien als een belangrijke pullfactor in de keuze voor een baan. Wanneer er wordt gekeken naar verschillen tussen leeftijdsgroepen is er te zien dat dit belang van een vast contract toeneemt naar mate men ouder wordt. Binnen de beroepsbevolking onder de 30 jaar gaf 29% aan dat een vast contact een belangrijke rol speelt bij het kiezen voor een baan. Bij de leeftijdsgroep van boven de 50 jaar is dit 46%.

Voor de doorgroeimogelijkheden is het tegenovergestelde waar. Het belang van deze pullfactor neemt af naar mate men ouder wordt en is vele malen belangrijker voor mensen onder de 30 (28%) dan boven de 50 (7%). Doorgroeimogelijkheden heeft hiernaast ook een hoge selectiviteit. Dit betekent dat deze pullfactor typerend is vooral voor mensen onder de 30, maar ook nog voor mensen tussen de 30 en 40 jaar.

Arbeidsvoorwaarden

Ook wat betreft de arbeidsvoorwaarden heeft de coronacrisis nog niet voor grote veranderingen gezorgd. Een goede pensioenregeling, flexibele werktijden en een reiskostenvergoedingen worden door de Nederlandse beroepsbevolking nog steeds gezien als de belangrijkste arbeidsvoorwaarden.

Misschien niet geheel verrassend is dat een flexibele werktijd vaker wordt benoemd door vrouwen (44%) dan door mannen (36%). Ook als het gaat om een bonusregeling/winstdelingsregeling is er een verschil te zien tussen mannen en vrouwen. Mannen geven ten opzichte van de gemiddelde beroepsbevolking beduidend vaker aan een bonusregeling/winstdelingsregeling een belangrijke arbeidsvoorwaarden te vinden.

Ranking

Arbeidsvoorwaarden

Percentage 2020

Percentage 2019

1

Pensioenregeling

42%

43%

2

Flexibele werktijden

40%

42%

3

Reiskostenvergoeding

40%

38%

4

Veel vrije tijd/vakantiedagen

36%

34%

5

13e maand

32%

31%

6

Mogelijkheid om thuis te werken

29%

27%

7

Aandacht voor goede werkplekken en werkomstandigheden (ARBO)

18%

17%

8

Studie- en opleidingsbudget

18%

17%

9

Onregelmatigheidstoeslag/ overwerkvergoeding

17%

17%

10

Bonusregeling/winstdelingsregeling

14%

14%

Bron: Intelligence Group, AGO (Q2-2019 en Q2-2020)

Het belang van salaris en andere pullfactoren voor uw specifieke doelgroep?

Het salaris is voor de Nederlandse beroepsbevolking dus nog steeds het belangrijkste bij de keuze voor een nieuwe baan. Voor recruiters is het aanbieden van een goed salaris dan ook van belang. Benieuwd naar hoe uw salarisaanbod zich verhoudt tegenover het salarisaanbod voor deze functie in de arbeidsmarkt? Of wilt u meer weten over hoe belangrijk salaris en arbeidsvoorwaarden zijn voor uw specifieke doelgroep? Met het DoelgroepenDashboard heeft u in enkele klikken inzicht in de pull- en benaderfactoren van specifieke doelgroepen. Hiermee bent u in deze onzekere en veranderende tijden, als gevolg van corona, voortdurend up-to-date over de stand van zaken op de huidige arbeidsmarkt en bent u uw concurrentie een stap voor in de strijd om talent. Met onze zomeractie krijgt u nu tijdelijk t/m 31 december 2021 toegang tot alle informatie over uw doelgroep met het DoelgroepenDashboard voor de prijs van een jaarabonnement.

MEER WETEN OVER UW SPECIFIEKE DOELGROEP