Nieuws & blogs

Het verborgen potentieel van de werklozen: 4 inzichten

Werklozen maken niet effectief gebruik van oriëntatiekanalen.

Je kunt geen krant openslaan of het gaat wel over de krapte op de arbeidsmarkt. Met name in de vakgebieden ICT, zorg en techniek spreekt men van grote personeelstekorten die zelfs verdere groei belemmeren. Vaak wordt er naar werkend Nederland gekeken wanneer men het heeft over de aanbodzijde van de markt. Toch is er naast werkend Nederland een groep die graag wil werken en vaak op korte termijn beschikbaar is: de werklozen. Hoe ziet deze groep eruit? Hoe zoekt men naar werk? En is men überhaupt op zoek naar werk? Om meer inzicht te krijgen in het verborgen arbeidspotentieel van werklozen heeft Intelligence Group deze groep nader onderzocht op basis van de verzamelde data over een tijdsbestek van 2 jaar. In onze definitie hebben we gekeken naar mensen tussen de 15 en 75 jaar die op dit moment geen betaald werk hebben, maar wel hebben aangegeven te willen werken. Dit zijn de vier inzichten die hier uit zijn gekomen en die voor werkgevers kansen bieden in de krappe arbeidsmarkt.

 

1. Een derde van de werklozen is opgeleid voor beroepsgroepen die nu schaars zijn

Van alle werklozen heeft 18.3% een administratieve achtergrond gevolgd door de techniek (10.3%), gezondheidszorg (10.3%) en de verpleegkunde (9.6%). Opvallend is dat het potentieel van de werklozen geschoold in de techniek, gezondheidszorg en de zorg samen goed is voor een derde van de werklozen. Dat zijn precies de vakgebieden waar een structureel tekort aan personeel is. “Daar liggen kansen voor werkgevers om deze mensen bij te scholen met skills/vaardigheden die nu nodig zijn. Ze hebben immers al de juiste opleiding en werkgevers moeten toch hun vacatures vervullen’’, aldus arbeidsmarktexpert Maaike Kooter. Niet geheel verrassend is dat de meeste werklozen een administratieve achtergrond hebben, zowel op mbo als op hbo niveau. Dit zou een interessante groep kunnen zijn die omgeschoold kunnen worden naar bijvoorbeeld medewerker klantenservice (één van de meest gevraagde functies) of salarisadministrateur om de korte termijn vraag op te vangen. Op wo niveau wordt de opleidingsrichting recht en orde handhaving het meest genoemd met 14%.

Tabel 1: Opleidingsrichtingen van werklozen in Nederland

Ranking Opleidingsrichting Percentage
1 Administratief 18.3%
2 Techniek 10.3%
3 Gezondheidszorg (mens of dier) 10.3%
4 Verpleegkunde / zorg 9.6%
5 Detailhandel 9.2%

Bron: Intelligence Group 2018 (n=2.835), Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO)

 

2. 37.1% van de werklozen is actief op zoek naar werk

Er is een grote groep mensen die niet werkt, maar niet iedereen valt binnen de groep werklozen. Net als het CBS hanteren wij de stelregel dat werklozen mensen zijn die niet werken maar aangeven wel te willen werken. Iedereen die niet werkt en aangeeft niet te willen of kunnen werken valt dus buiten deze cijfers. Deze splitsing zien we ook terug als we naar de arbeidsmarktactiviteit kijken: 37.1% van de werklozen zoekt actief naar werk. Goed om hierbij te vermelden is dat 13.9% van de Nederlandse BeroepsBevolking (NBB) actief op zoek is naar werk. Vanzelfsprekend zijn werklozen dus een stuk actiever op zoek zijn naar werk dan het NBB, maar toch is het aantal nog schrikbarend laag. Deze mensen geven immers aan wel te willen werken, maar niet eens de helft is actief op zoek. Daarbij geeft 45.9% van de werklozen aan latent op zoek te zijn naar werk. Zij staan dus wel open voor een baan, maar zijn zelf niet actief op zoek. De meest opvallende bevinding is dat 17% aangeeft helemaal niet op zoek te zijn naar een baan.

Tabel 2: De arbeidsmarktactiviteit van werklozen in Nederland

Arbeidsmarktactiviteit van werklozen  Percentage
Actief op zoek 37.1%
Latent op zoek 45.9%
Niet op zoek 17.0%

Bron: Intelligence Group 2018 (n=2.835), Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO)

 

3. Opvallend: advertenties in etalages en huis-aan-huisbladen in het rijtje van meest karakteriserende oriëntatiekanalen van werklozen

Uit de resultaten blijkt verder dat wanneer werklozen op zoek gaan naar een baan, dit lang niet altijd even effectief gaat. Dat vacaturesites, het UWV en een open sollicitatie in de top 3 staan van meest genoemde oriëntatiekanalen verbaast niemand. Overigens maken werklozen met een vmbo en mbo opleiding beduidend minder gebruik van sites als LinkedIn en intermediair.nl in hun zoektocht naar betaald werk vergeleken met hbo en wo opgeleide werklozen. Zij maken meer gebruik van indeed.nl en websites van uitzendbureaus om zich te oriënteren.

Wanneer er gekeken wordt naar de oriëntatiekanalen die opvallend vaak genoemd worden door werklozen, is het noemenswaardig dat een advertentie in de winkel en huis-aan-huisbladen/lokale weekkrant in de top 5 staan. Werklozen oriënteren zich dus wel degelijk anders op de arbeidsmarkt dan de gemiddelde beroepsbevolking. Wanneer u als werkgever deze groep wilt bereiken, zult u dus rekening moeten houden met het zoekgedrag van deze groep. Onlangs publiceerden wij een paper over de intransparantie op de arbeidsmarkt die het probleem van de hoeveelheid oriëntatiemogelijkheden aan de kaak stelt.

Tabel 3: De meest genoemde en meest kenmerkende oriëntatiekanalen (opvallend vaak genoemd) van werklozen

Ranking Meest genoemde oriëntatiekanalen Meest karakteristieke oriëntatiekanalen
1 Vacaturesites Reïntegratiebedrijf/loopbaancoach
2 UWV UWV
3 Open sollicitatie Advertentie in winkel/etalage
4 Uitzendbureau Uitzendbureau
5 Bekenden / netwerk Huis-aan-huisblad / lokale weekkrant

Bron: Intelligence Group 2018 (n=2.835), Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO)

 

4. 72.1% van de werklozen heeft minder dan 20 jaar werkervaring

Vaak wordt de assumptie gemaakt dat veel werklozen 50- plussers zijn. We namen de proef op de som en hebben gekeken naar het aantal werklozen dat 20 of meer jaar werkervaring heeft. Daaruit blijkt dat 27.9% van alle werklozen 20 of meer jaar werkervaring heeft. Dat betekent ook dat 72.1% van de werklozen minder dan 20 jaar werkervaring heeft. Ter referentie: 53.3% van het NBB heeft <20 jaar werkervaring tegenover 46.70% van het NBB dat >20 jaar werkervaring heeft.

Conclusie

Werklozen kunnen een belangrijk arbeidspotentieel zijn voor werkgevers. Zeker in deze krappe arbeidsmarkt waar er grote tekorten bestaan in de techniek en verpleging en er blijkt dat een groot deel van de werklozen in deze richting opgeleid zijn. Door deze groep de juiste skills en vaardigheden aan te leren kunnen vacatures sneller ingevuld worden aangezien deze groep al over de juiste opleiding beschikt. Bovendien kan de slagingskans van de werving  in deze groep groter zijn aangezien zij actiever op zoek zijn en dus meer open staan voor een nieuwe baan. Het is alleen van belang dat werkgevers hierbij extra aandacht besteden aan de manier waarop deze groep zich op een baan oriënteert.

Meer informatie?
Voor meer informatie over dit onderzoek en de resultaten, kunt u contact met ons opnemen via info@intelligence-group.nl of door te bellen naar 088 730 2800.

Wilt u meer informatie over hoe u uw wervingscampagne kunt vormgeven op basis van data?
Op basis van onze unieke database beschikken wij over alle relevante data van zowel de vraag als aanbodzijde van de markt om u van informatie te voorzien voor uw wervingsvraagstukken. Zo kunt u met onze Doelgroep Analyse diepgaand inzicht krijgen in alle cruciale doelgroepinformatie die de basis zijn voor succesvolle arbeidsmarktcommunicatie, employer branding en arbeidsmarktbewerking d.m.v. een rapport. Of heeft u met het DoelgroepenDashboard de mogelijkheid om in real-time inzicht te krijgen in de belangrijkste datapunten van uw doelgroep, zoals de wervingshaalbaarheid, pullfactoren, schaarste (per regio), oriëntatiekanalen etc. Informatie waarmee u intern uitstekend de verwachtingen kunt managen. Voor meer informatie over onze oplossingen kunt u contact met ons opnemen via info@intelligence-group of door te bellen naar 088 730 2800.