Nieuws

Het Rijk en Intelligence Group slaan de handen ineen omtrent doelgroeponderzoek

Het Expertisecentrum Organisatie en Personeel (EC O&P) en Intelligence Group slaan de handen ineen en gaan voor een langere tijd een samenwerking aan. Intelligence Group is trots om te benoemen dat zij als leverancier van doelgroepinformatie is gekozen ten behoeve van het doelgroeponderzoek van het Rijk. Met dit onderzoek worden de houding, de behoefte en het gedrag van specifieke arbeidsmarktdoelgroepen, zoals ICT’ers, economen, technici en inkopers, in kaart gebracht.

‘’Wij verwachten dat de komende jaren veel interessante ontwikkelingen zich voor zullen doen bij het Rijk. Wij hebben daarom een uniek doelgroepenrapport voor het Rijk ontworpen waardoor zij nu beter in staat is om geschikter en beter personeel te werven om Nederland zo sterker te positioneren'' aldus Geert-Jan Waasdorp, directeur van Intelligence Group.

Effectiever en efficiënter werven

Door het aanleveren van doelgroepinformatie kunnen nieuwe wervingsacties, voor schaarse beroepsgroepen, effectiever, efficiënter ingericht en geoptimaliseerd worden. Daarnaast genereert het onderzoek ook (interne) rapportages om verwachtingen te managen en/of leiden tot overwegingen van het bijstellen van de doelgroepcriteria. Hierdoor kunnen specifieke arbeidsmarktdoelgroepen beter bereikt worden en enthousiast worden gemaakt voor nieuwe baankansen.

Naast het in kaart brengen van deze gegevens, besteedt het doelgroeponderzoek aandacht aan de aspecten die de doelgroep in beweging brengt. Hieronder verstaan we de belangrijkste bewegingsfactoren, arbeidsvoorwaarden en de bereidbaarheid van de doelgroep om te reizen en/of te verhuizen. Het doelgroeponderzoek geeft ook weer hoe u de doelgroep het beste bereikt en benadert (waar en hoe oriënteert de doelgroep zich op een baan, wat zijn de meest favoriete websites, apps etc.).

Benieuwd hoe een doelgroeponderzoek eruit ziet? Bekijk hier een fictieve rapportage.