Nieuws

Fit for the future organisaties: repareer het dak, als de zon schijnt

This is the moment: Wat moet u doen om als organisatie Fit for the Future te worden?

Drie jaar geleden lag de focus van veel organisaties op reorganisatie en outplacement van medewerkers die vanwege krimp, organisatietransitie en andere redenen afscheid moesten nemen. Sinds de arbeidsmarkt is aangetrokken wordt er echter vooral geschreven over de grote personeelstekorten die verdere groei remmen. Reorganisaties zijn er ook nu nog steeds maar de focus lijkt vooral te liggen bij het aantrekken van talent. Grote employer branding campagnes die worden opgestart en  recruitmentbudgetten die weer toereikend zijn moeten zorgen dat de juiste mensen op de juiste plek komen. Echter, nu investeren in Employer Branding, betekent dat u daar over één á twee jaar de vruchten van plukt, terwijl het probleem nu speelt.

Aan de andere kant hangt er nog iets anders boven ons hoofd. In de nabije toekomst verwachten we namelijk dat functies sterk zullen veranderen of zullen verdwijnen, dat we andere mensen nodig zullen hebben en dat we als organisatie een futureproof koers moeten uitzetten om te ‘overleven’ in een sterk veranderende omgeving.

Fit For the Future betekent o.a.:

 • Continu inzicht in interne en externe in- door en uitstroom en weten waar de knelpunten in uw organisatie zitten. Knelpunten zijn kansrijke medewerkers die mogelijk uw organisatie zullen verlaten, en kwetsbare medewerkers die op het moment dat de markt verandert een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben.
 • Dat u tijdig identificeert wanneer u mensen nodig hebt, welke skills zij moeten hebben en waar u ze kunt vinden;
 • Dat medewerkers tijdig bijgeschoold worden voor skills waar u én de arbeidsmarkt in de (nabije) toekomst behoefte aan hebben. Zo voorkomt u kwetsbaarheid;
 • Het bouwen van een business case, onderbouwd met cijfers en inzichten op basis van strategie en interne en externe ontwikkelingen;

Niemand weet precies hoe de toekomst eruit ziet, maar wanneer u de omstandigheden laat bepalen welke koers u vaart, zult u altijd tegenwind varen. Daarom heeft Intelligence Group een paper geschreven waarin we onze visie delen met betrekking tot Fit for the Future. Met concrete inzichten, handvaten, adviezen en informatie om vorm te geven aan een toekomstgericht personeelsplan.

De belangrijkste aanbevelingen:

 • FIT FOR THE FUTURE IS EEN CONTINU PROCES 
  Het staat altijd op de agenda en wordt elk jaar opnieuw herzien. Eén van de belangrijkste boodschappen in deze paper is dat niets zo veranderlijk is als de toekomst, omdat we die invullen met de wetenschap van vandaag. Een Fit for the Future strategie is dus geen vast doel, maar een koers die elk jaar opnieuw geëvalueerd, geüpdatet en aangevuld moet worden met nieuwe informatie. 

 • ANTICYLISCH INVESTEREN
  Investeren in kwetsbare medewerkers op het moment dat ze minder kwetsbaar zijn (in een goede arbeidsmarkt) en investeren in Employer Branding op het moment dat er relatief weinig vacatures zijn? Juist! Dit kost beide veel tijd en is noodzakelijk voor een goede flow in in-, door- en uitstroom van medewerkers. Urgentie bepaalt echter vaak de budgetten. Een goede business case en kwantitatieve onderbouwing voor deze keuzes helpen om tijdig bij te sturen en de budgetten juist anders te verdelen.  

 • ZORG VOOR EENHEID VAN DIRECTIE, FINANCE EN HR
  Directie, finance en HR zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de meeste gevallen stuurt finance echter vooral op cijfers en stelt de budgetten vast en HR bepaalt op basis daarvan de strategie. Met een Fit for the Future plan neemt HR echter een meer sturende rol dankzij kwantitatieve onderbouwingen, data en business cases. De eenheid en het spreken van dezelfde taal (data en cijfers) is een voorwaarde voor een goede samenwerking en breed draagvlak.

 • FACILITEREN VAN MANAGEMENT EN LEIDINGGEVENDEN
  De output van het Fit for the Future plan kan worden gebruikt om management te faciliteren en de urgentie te verhogen om het eerlijke gesprek aan te gaan met medewerkers over ontwikkeling en perspectief. Verder is het belangrijk dat employability onderdeel wordt van de gesprekscyclus zodat het ook een KPI is waar management op wordt afgerekend.

Het begint met de eerste stap
Fit for the Future geldt voor de gehele organisatie, maar begint vaak klein. Met medewerkers en leidinggevenden die intrinsiek gemotiveerd zijn om hiermee aan de slag te gaan (innovators/early adaptors), medewerkers waarbij de urgentie hoog is (omdat ze nu en in de nabije toekomst kwetsbaar zijn) en het aantrekken van talent met een nieuw profiel die zorgen voor de vernieuwing.

Download nu onze paper voor een volledige uitwerking van onze visie op Fit for the Future, inclusief inzicht in de snelgroeiende skills, kansrijke en kwetsbare functiegroepen.

Meer weten of een keer doorpraten over wat arbeidsmarktdata kan doen voor uw Strategische Personeelsplanning en Fit for the Future plan?

Neem gerust contact met ons op via info@intelligence-group.nl of 088 - 730 28 00.

>> Download hier de paper ''Fit for the Future''