donderdag
14
januari 2021
12:00 - 12:30

Hoe vergroot je kansen op de arbeidsmarkt?

Hoe vergroot je kansen op de arbeidsmarkt?

Voor de loopbaantrajecten via NL Leert Door is een eis van het ministerie van SZW het gebruik van een Arbeidsmarktscan. Het doel? Mensen de kans bieden zich te (her)oriënteren op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, ze te helpen hun kansen te vergroten én te zoeken naar kansrijke alternatieven. De eerste scans zijn inmiddels weer afgenomen en arbeidsmarktkansen berekend. In dit webinar nemen LDC en Intelligence Group je mee in de arbeidsmarktkansen en delen we de resultaten van het onderzoek onder loopbaanadviseurs over kansvergroters op de arbeidsmarkt.

Klik hier voor meer informatie en om u in te schrijven. 

Datum: 14 januari 2021

Tijd: 12:00 uur - 12:30 uur

Locatie: Rotterdam (online)