maandag
25
maart 2019
16:00-21:00

Bijeenkomst Recruiterscode

In Nederland is de recruiter geen beschermd beroep: iedereen kan het worden. Maar wat zijn de minimale ethische normen die gelden in het vak? Een speciale commissie is aan het kijken of een ‘recruiterscode’ daar opheldering over kan geven.

Samen met Recruiters United heeft Werf& het initiatief genomen om nog in 2019 te komen tot het formuleren van zo’n gedrags- en beroepscode voor recruiters. Dit gebeurt bijvoorbeeld met de hulp van de NVP (het HR-netwerk dat eerder verantwoordelijk was voor de Sollicitatiecode). Maar ook de input van corporate recruiters, bureaurecruiters, interim recruiters en recruitmentmanagers wordt betrokken bij het opstellen van de beoogde Recruiterscode.

De weg naar de Recruiterscode

Doel van de inspanningen is niet alleen om een gedragscode vast te leggen, maar ook een minimaal kennisniveau van een recruiter te formuleren. Het streven is het concept hiervan eind 2019 te presenteren. Een commissie van vijf vakdeskundigen is inmiddels begonnen met de voorbereidingen en kaders van deze Recruiterscode. Het gaat daarbij om Britt van Capelleveen, Margriet Koerts, Eric Houwen, Rini de Groot en Geert-Jan Waasdorp (CEO Intelligence Group).

De aftrap: 25 maart

De eerste belangrijke stap daarin is een bijeenkomst op 25 maart in Rotterdam. Tussen 16:00 en (uiterlijk) 21:00 uur gaan dan zo’n 40 recruiters met elkaar in gesprek over wat er wel en niet in zo’n Recruiterscode moet komen te staan (Meepraten? Dat kan nog!). Vervolgens worden de bevindingen van 25 maart voorgelegd aan recruiters (lees: lezers van Werf& en leden van Recruiters United). Zij mogen dan meebepalen wat de inhoudelijke basis van en draagvlak voor deze code is. Tegelijkertijd werken de initiatiefnemers aan een structuur om de kwaliteit van de code te toetsen en de onafhankelijkheid te waarborgen.