Nieuws & blogs

Employer branding in tijden van corona

Ondanks dat de meerderheid van de werknemers (55%) aangeeft tijdens de coronacrisis minder geneigd te zijn om te solliciteren dan in de periode voor de coronacrisis, zijn er toch ook werknemers die deze neiging wel meer hebben (14%). Maar de spelregels om deze groep aan te trekken zijn veranderd. Uit de meest recente data uit ons Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) blijkt dat werknemers in deze tijd vooral worden aangetrokken door duidelijke communicatie rondom het coronabeleid op de werkvloer, door banen zonder proeftijd, en dat ze open staan voor oriënterende gesprekken. 

In deze crisistijd is het voor werkgevers van groot belang om zichzelf goed neer te zetten. Om de groep werknemers die geneigd is om te solliciteren over de streep te trekken, en daarnaast ook de groep die minder geneigd is om te solliciteren naar je toe te laten bewegen, is het belangrijk om de beweegredenen van werknemers in kaart te brengen. Aan de hand van ons AGO onderzoek geven wij drie tips voor een goede employer branding in tijden van corona

  1. Wees duidelijk over hoe je omgaat met corona, zowel op de externe als interne arbeidsmarkt. Bijna de helft van de werknemers (49%) geeft aan dat de manier waarop werkgevers omgaan met de coronacrisis belangrijk is in hun keuze om bij een werkgever te blijven of te kiezen voor een andere werkgever. Duidelijkheid is in tijde van de coronacrisis dus van enorm belang voor werkgevers in hun employer branding en arbeidsmarktcommunicatie en zal leiden tot hogere conversies, ook in de toekomst. Jong talent is meer dan ooit gevoelig voor de manier waarop werkgevers communiceren. Werkgevers die niet goed zijn omgegaan met de crisis zullen daarvan de gevolgen moeten dragen als jong talent op zoek gaat naar een andere betrekking.
  2. Schrap de proeftijd. Maar liefst een derde van alle werknemers (32%) geeft aan dat zij alleen zouden over stappen naar een andere werkgever als de nieuwe baan geen proeftijd heeft. In deze tijd van crisis hechten werknemers meer dan ooit waarde aan de zekerheid van een vaste baan. Zorg dat je investeert in je recruitmentproces en optimaliseer deze op zo’n manier dat een proeftijd niet van cruciaal belang is.
  3. Bied meer oriënterende gesprekken aan. Van de werknemers gaf 16% aan nu meer open te staan voor oriënterende gesprekken met werkgevers dan in de periode voor de coronacisis. Door een oriënterend gesprek aan te gaan met werknemers, zowel intern en extern, kun je samen kijken waar nieuwe kansen liggen voor beide partijen en een nieuw perspectief aan nemen.

Infographic employer branding

De infographic hieronder visualiseert de resultaten van ons ArbeidsmarktGedragsOnderzoek (AGO) over employer branding ten tijde van de coronacrisis.

Employer branding in tijden van corona

Meer inzicht in arbeidsmarktdata en -ontwikkelingen?

Elke donderdag om 11:00 worden de laatste arbeidsmarktdata en -ontwikkelingen gepresenteerd in het Webinar Arbeidsmarkt Update: huidige stand van zaken en kansen. Registratie voor het webinar is gratis en kan hier.

Aanmelden voor het webinar