Nieuws & blogs

Elke IT-starter kan maar liefst uit 25 banen kiezen

IT-studenten hebben in de huidige vacaturemarkt na hun afstuderen een ruime keuze. Elke starter kan maar liefst uit 25 banen kiezen, blijkt uit IT Labour Market Monitor 2019 van Intelligence Group en Sterksen. Opvallend is dat 16% van de wo-starters in de IT onder het niveau van hun studie werkt.

Meest populaire IT-studies

Onder wo’ers is Technical Information Science de meest populaire studie met in totaal 2.850 studenten, gevolgd door Information Science en Artificial Intelligence. Onder hbo’ers is IT Applied Sciences veruit de meest populaire studie. In 2018 stonden hier 17.000 studenten voor ingeschreven. Daarna volgen de hbo-studies Information Science en Business IT & Management.

Top 3 meest populaire studies

 

Meeste IT’ers studeren af in Noord-Holland

In verhouding studeren er steeds meer academisch IT’ers af dan hbo’ers, blijkt uit het IT-rapport. In Noord-Holland studeerden de meeste wo’ers af in 2018.  Namelijk 750 studenten verdeeld over de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit van Amsterdam. De meeste IT-ers op hbo-niveau studeerden in Noord-Brabant af. Zo’n 652 studenten bij de hogenscholen Fontys, Avans Hogeschool en Breda University of Applied Sciences.

Na het afstuderen gaat het grootste gedeelte van de IT-studenten (75%) op zoek naar een baan in eigen land, blijkt uit de cijfers van het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO). Daarnaast hebben deze studenten na het afstuderen ook andere plannen, zoals doorstuderen (26%) of het starten van een traineeship (20%). Een aantal studenten is wat avontuurlijker en is van plan om ook over de grens kijken naar een baan (15%) en 15% staat er voor open om als zzp’er te starten. 

Artificial Intelligence meest populaire master

Een kwart van de laatstejaarsstudenten zou graag doorstuderen. De meest populaire IT-master is Artificial Intelligence met 1.050 wo-studenten in 2018. Het aantal studenten dat zich heeft ingeschreven voor deze master is met 38% gestegen in vergelijking met 2017. Daarna volgen de masters Computer Science (900 studenten) en Embedded systems (450 studenten). In 2018 is er een nieuwe master bijgekomen in het aanbod van de universiteiten, namelijk Data-Driven Design (400 studenten).

Meer inzicht over IT'ers in de huidige arbeidsmarkt?

Intelligence Group heeft samen met Sterksen onderzoek gedaan naar de hoogopgeleide IT’ers in de arbeidsmarkt. Dit is alweer de vierde versie van het paper IT Labour Market Monitor The Netherlands. Er is onder andere uitgebreid aandacht voor de mate van schaarste, de omvang van de vraag, belangrijkste arbeidsvoorwaarden, pullfactoren en de voornaamste ontwikkelingen die spelen in de markt. Wilt u weten wat de veelgevraagde IT’er belangrijk vindt bij het sourcen? Dit is te vinden in het rapport in hoofdstuk vijf waar er wordt ingegaan op de drijfveren en voorkeuren van IT’ers en wat een aantrekkelijk aanbod is. Daarnaast kunt u meer inzicht krijgen in een specifieke IT-doelgroep met het DoelgroepenDashboard