Nieuws & blogs

Een derde van de ZZP’ers slaat opdracht af vanwege het uurtarief

Waar haken ZZP’ers op af bij de keuze voor een opdracht? Dit is de vraag die Intelligence Group aan 1.533 ZZP’ers heeft voorgelegd in het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek. Hieruit blijkt dat een niet marktconform uurtarief de belangrijkste reden is waarom een derde van de ZZP’ers een opdracht niet aanneemt. Eerder berichtte Intelligence Group al over de benchmark-tarieven-tool die ZZP’ers en opdrachtgevers meer zicht geeft op de tarieven die er in de markt betaald worden voor hun diensten. En waar uit de eerste analyses is gebleken dat de uurtarieven van ZZP’ers in Limburg en Friesland 20 tot 30% lager liggen dan in bijvoorbeeld Noord-Holland (afhankelijk van de functie).

“Wetende dat een goed uurtarief belangrijk is voor ZZP’ers, wilt u als opdrachtgever hier niet op stuk lopen in de onderhandelingen. Daarom is het belangrijk om te benchmarken wat een ZZP’er gemiddeld verdient, zodat u deze informatie goed kunt gebruiken tijdens de onderhandeling met de opdrachtnemer,'' zegt Geert-Jan Waasdorp, directeur van Intelligence Group

Dat ZZP’ers bij het aannemen van opdrachten veel waarde hechten aan financiële zaken, blijkt ook uit de tweede grootste afhaakfactor: bijna een derde gaat niet akkoord met een opdracht vanwege de ongunstige betalingscondities. Naast de financiële zaken zijn ook de inhoud van het werk, bedrijfscultuur en reisafstand bepalend.

Tabel 1: Top-10 redenen waarom ZZP’ers van een opdracht afzien.

Ranking Afhaakfactoren Percentage van de ZZP'ers dat afhaakt op deze factoren
1 Salaris/ uurtarief (minder dan marktconform) 32%
2 Ongunstige betalingscondities 31%
3 Inhoudelijk niet interessant 30%
4 Geen goed gevoel bij de werksfeer/bedrijfscultuur 28%
5 Lange reistijd 28%
6 Geen goede eerste indruk 27%
7 (Te) veeleisend 26%
8 Onduidelijke opdrachtformulering 25%
9 Recruiter/bedrijf houdt zich niet aan zijn afspraken 22%
10 Geen goed imago/reputatie 19%


Helft ZZP’ers kiest voor de inhoud
Niet alleen is aan ZZP’ers gevraagd waarop zij afhaken, zij zijn ook gevraagd waar zij juist verrast mee worden. Welke factoren zorgen ervoor dat zij een opdracht wél aannemen? In de top vier zien we wederom financiële zaken terugkomen, maar ook inhoudelijke zaken. Voor bijna de helft van de ZZP’ers (49%) is de inhoud van de opdracht de grootste factor die hen over de streep kan trekken om ‘ja’ te zeggen tegen een opdracht. Niet alleen moet de opdracht inhoudelijk interessant zijn, er moet ook genoeg uitdaging in zitten, vindt 28% van de ondervraagden. Een goed uurtarief (44%) en goede betaalcondities (27%) komen hier dus terug als redenen om wel voor een opdracht te kiezen. Op basis van het belang dat ZZP’ers hechten aan zaken als het uurtarief, betaalcondities en de looptijd van opdrachten, wordt het duidelijk dat zij behoefte hebben aan zekerheid alvorens zij aan een opdracht beginnen.

Tabel 2: Top-10 pullfactoren van ZZP’ers.

Ranking Pullfactoren Percentage van de ZZP'ers dat wel voor een opdracht kiest op basis van deze pullfactoren
1 Inhoud van de opdracht 49%
2 Goed uurtarief 44%
3 Uitdaging van de opdracht 28%
4 Goede betaalcondities 27%
5 Looptijd (duur) van de opdracht 24%
6 Relatie met de opdrachtgever 22%
7 Waardering krijgen voor mijn werk 21%
8 (Kans op) vervolgopdrachten krijgen 19%
9 Flexibele werktijden 19%
10 Acceptabele reistijd 16%

 

Mannen kiezen zekerheid en imago, vrouwen voor flexibel werken en waardering
Wat verder uit de resultaten blijkt is dat mannen de duur van de opdracht, de relatie met de werkgever en het imago van de opdrachtgever relatief vaker dan vrouwen noemen als pullfactor. Vrouwen hechten dan weer meer waarde aan het krijgen van waardering, flexibele werktijden en de mogelijkheid om parttime te werken dan mannen.

Figuur 1: Pullfactoren van vrouwelijke en mannelijke ZZP’ers

pullfactoren ZZP'ers per geslacht

 

Inzicht in wat uw doelgroep beweegt
Wat deze resultaten laten zien is dat het van belang is om te weten waar de onderhandelingen met ZZP'ers op stuk kunnen lopen. Met name het uurtarief blijkt een belangrijke factor te zijn. Wilt u daarom weten wat een redelijk uurtarief is, zodat zzp’ers uw aanbod niet afwijzen? Maak dan gebruik van de benchmark-tarieven-tool om inzicht te krijgen in wat een redelijk uurtarief is voor het profiel dat u zoekt, uitgesplitst naar ervaringsniveau en regio.

Voor meer informatie over dit onderzoek en de resultaten kunt u contact met Intelligence Group opnemen via 088-7302800 of via info@intelligence-group.nl.