Nieuws & blogs

Duidelijkheid over salaris het belangrijkst bij benadering voor een baan

Salaris is en blijft een hot topic en dit is ook zichtbaar in de behoefte naar duidelijkheid over het salaris als men benaderd wordt voor een baan. Zo geeft 53,6% van de Nederlandse beroepsbevolking aan dat dit aspect het belangrijkste is wanneer zij benaderd wordt voor een baan. Daarbij blijkt dat hoe ouder men wordt, hoe meer behoefte men heeft aan informatie over het salaris. Daarnaast vindt men het belangrijk dat de inhoud van de functie duidelijk is (47,3%), het aantal uren (38,5%), het type contract (30,3%) en om welke werkgever het gaat (25,9%). Dit blijkt uit de recentste resultaten van het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek onder 2.804 personen van de Nederlandse beroepsbevolking.

Tabel 1: Top-10 gewenste behoefte voor de Nederlandse beroepsbevolking wanneer zij benaderd wordt voor een baan.

Ranking Belangrijke informatie Percentage van de Nederlandse beroepsbevolking
1 Duidelijkheid over salaris  53,6%
2 Duidelijkheid over de inhoud van de functie 47,3%
3 Duidelijkheid over het aantal uren 38,5%
4 Duidelijkheid over het type contract (vast/flex) 30,3%
5 Duidelijk om welke werkgever het gaat 25,9%
6 Functie sluit aan bij mijn opleiding/vaardigheden 25,5%
7 Duidelijkheid over de locatie 25,4%
8 Duidelijkheid over (flexibele) werktijden 23,3%
9 Duidelijkheid over (secundaire) arbeidsvoorwaarden 22,1%
10 Duidelijkheid over (door)groei-, opleidings- en ontwikkelmogelijkheden 17,4%

 

Mbo’ers hebben behoefte aan praktische informatie over het werk
Wanneer we naar de verschillen per opleidingsniveau kijken, zien we dat mbo’ers het belangrijk vinden om praktische informatie te ontvangen zoals het aantal uren, de (flexibele) werktijden en het type contract. Daarentegen vinden hbo’ers en wo’ers het belangrijker om meer over de inhoud van het werk te weten, en of het werk bij de eigen opleiding en vaardigheden past. Ook vinden wo’ers het belangrijk om te weten of er concreet een vacature beschikbaar is en of er doorgroeimogelijkheden zijn.

 

Belangrijke informatie wanneer iemand benaderd wordt voor een baan  per opleidingsniveau

 

Vouwen willen duidelijkheid over het aantal uren
Wanneer we naar het verschil tussen mannen en vrouwen kijken, zien we dat vrouwen met name geïnteresseerd zijn in zaken omtrent de duur en tijdsbestek van het werk zoals duidelijkheid over het aantal uren (45,1%), het type contract (vast/flex) (31,1%) en de (flexibele) werktijden (27,5%). Daarentegen vinden mannen naast duidelijkheid over het salaris (55,4%), ook de inhoud van de functie belangrijk (47,0%).

 

Belangrijke informatie wanneer iemand benaderd wordt voor een baan  per geslacht

 

Hoe ouder men is, hoe belangrijker duidelijkheid over het salaris wordt gevonden
Wat opvalt als we naar de leeftijdsverdeling kijken, is dat hoe ouder men is, hoe belangrijker men het vindt om duidelijkheid te hebben over het salaris. Verder vinden jongeren het met name belangrijk om te weten of er mogelijkheden zijn voor de persoonlijke groei.

 

Belangrijke informatie wanneer iemand benaderd wordt voor een baan  per leeftijdscategorie

 

Technische verantwoording
Het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) is een continu onderzoek dat sinds 2003 elk kwartaal wordt afgenomen onder circa 4.000 unieke respondenten. Op jaarbasis worden minimaal 16.000 personen ondervraagd die representatief zijn voor de (potentiële) Nederlandse beroepsbevolking (de NBB inclusief studenten, scholieren en zzp’ers). De respondenten worden gewogen op basis van CBS-cijfers met betrekking tot opleidingsniveau, geslacht, leeftijd, regio en onderwijsvolgend versus niet-onderwijsvolgend. De gestelde vraag luidt: " Welke informatie is voor u belangrijk als u benaderd wordt voor een baan (bij een andere werkgever)?’’ Bovengenoemde cijfers zijn afkomstig uit het AGO van 2018.

Voor meer informatie over dit onderzoek en de resultaten kunt u contact opnemen met Intelligence Group via info@intelligence-group.nl of door te bellen naar 088 730 2800.