Talent Monitor

Intelligence Group en HeadFirst Group stellen elk kwartaal de 'Talent Monitor' ter beschikking. Deze paper geeft op basis van recruitment- en inhuurdata unieke inzichten over arbeidsmarkt gerelateerde thema’s. Daarnaast wordt de stand van de arbeidsmarkt, specifiek de verhouding en verbanden tussen vast en flex, nauwkeurig in kaart gebracht. De Talent Monitor biedt daarmee inzicht in de ontwikkeling rondom het integraal managen van personeel, ook wel Total Talent Management genoemd.

Interesse in de download van de complete Talent Monitor? Deze is via onderstaande button op de website van HeadFirst Group aan te vragen. 

Download de Talent Monitor