Nieuws & blogs

De favoriete vakgebieden van oud-horecapersoneel

De horecabranche heeft het afgelopen jaar flinke klappen gekregen. De deuren moesten sluiten, mochten vervolgens weer open voor een korte zomerperiode en werden uiteindelijk weer gesloten gedurende de lange wintermaanden. Een onvermijdelijk gevolg hiervan is de herplaatsing van oud-horecapersoneel. Intelligence Group en Jobdigger ondervroegen de werknemers die van baan moesten wisselen: waar willen zij het liefste aan de slag? Ook werd er gekeken naar de baankansen binnen deze vakgebieden.

Sterke daling in het aantal beschikbare banen in de horeca

De Nederlandse horeca heeft het al maanden zwaar te verduren, wat de baankansen binnen deze branche in korte tijd aanzienlijk heeft verslechterd. De cijfers liegen er niet om. Precies ten tijde van de eerste positieve coronatest in Nederland, eind februari 2020, keldert de grafiek naar beneden. Na een korte piek in de zomer blijft de neerwaartse koers aanhouden tot diep in 2020. Pas in de eerste maanden van het nieuwe jaar is er een voorzichtige positieve verandering merkbaar.


Voorkeur gaat in 30% van de gevallen naar de recreatiesector

Uit onderzoek van Intelligence Group over het tweede tot en met het laatste kwartaal van 2020 blijkt dat oud-horecawerknemers die van baan moesten wisselen de voorkeur gaven aan de recreatiesector. Maar liefst 30% van de ondervraagden gaf prioriteit aan de sector toerisme, recreatie en sport. Deze sector wordt ook genoemd in de top drie van de vakgebieden waarin oud-horecawerknemers daadwerkelijk aan de slag gingen: uiteindelijk blijkt 12% hier terecht te komen.

Opvallend is dat de zorg met 15% van de tweede voorkeur geniet. Nu de coronacrisis extra druk op de zorg uitoefent, is het natuurlijk goed nieuws dat horecapersoneel het interessant vindt om naar deze branche te wisselen. Maar hoe zit het met de baankansen van deze twee vakgebieden?

 

 Top 10 favoriete vakgebieden voor personeel dat nu werkzaam is in de horeca:

1. Toerisme, recreatie en sport     

30%

2. Verpleging, verzorging en welzijn

15%

3. Onderwijs, opleiding en training

15%

4. Sociaal, maatschappelijk en agogisch

13%

5. Verkoop, commercieel en sales

13%

6. Marketing

12%

7. Administratief en secretarieel

11%

8. Beveiliging, defensie, politie en brandweer

11%

9. Cultureel en kunst

10%

10. Personeel, organisatie en HRM

9%

Bron: Intelligence Group

Hier komen de oud-horecamedewerkers uiteindelijk terecht

Wanneer de vakgebieden waar werknemers daadwerkelijk terecht komen onder de loep worden genomen, ontstaan er interessante inzichten. Een stevige 44% van het oud-horecapersoneel blijft werkzaam in deze branche. Vervolgens komt 12% terecht in toerisme- recreatie- en sportwereld. Op de derde plek van de gebieden die ex-horecamedewerkers bekleden staat de facilitaire dienstverlening. Dit beroep komt niet terug in de top 10, wat betekent dat werknemers hier niet graag een baan vinden. Toch komen ze hier in 10% van de gevallen terecht. Is dit een verandering van gedachte of pure noodzaak? 

Top 3 vakgebieden waar ex-horecapersoneel in terecht komt:

1. Horeca, bediening en voedselbereiding

44%

2. Toerisme, recreatie en sport

12%

3. Facilitaire dienstverlening en schoonmaak

10%

 Bron: Intelligence Group

Waar liggen de meeste baankansen?

Terwijl oud-horecawerknemers het liefst een baan zoeken in de toerisme-, recreatie-en sportsector, liggen hier niet de meeste kansen. De top vijf vakgebieden waar zij heen willen laten bij het bekijken van de uitstaande vacatures in het afgelopen jaar zeer uiteenlopende cijfers zien. Bij alle vijf de vakgebieden is een licht dalende lijn zichtbaar, maar de meeste werkgelegenheid is nog steeds te vinden in de commerciële sector. De recreatiebranche laat juist duidelijk een lager aantal zien dan de andere vakgebieden.


Je zou kunnen stellen dat het voor horecamedewerkers die van baan moeten wisselen, verstandig is om te kijken of er een passende vacature binnen de commerciële sector te vinden is. Hier zijn namelijk de meeste vacatures beschikbaar. Nu het vaccinatie- en testbeleid weer voorzichtig perspectief bieden, zal de positieve trend zich wellicht ook voor de horeca sterker gaan doorzetten in 2021. Er zijn zelfs vertegenwoordigers van de branche die in de loop van 2021 een groot tekort aan horecapersoneel verwachten!