Nieuws & blogs

Corona-maatregelen voor de meeste werkenden oplosbaar probleem

Nu flinke delen van de economie weer (gedeeltelijk) opengaan, maar we wel anderhalve meter afstand moeten houden of moeten thuiswerken, is de vraag of en waar dat wel of niet kan. Uit actueel onderzoek van Intelligence Group blijkt dat meer dan de helft van de Nederlandse beroepsbevolking (NBB) uitstekend uit de voeten kan met de 1,5 meter economie. En bijna de helft van de beroepsbevolking zegt dat het geen probleem is om thuis te werken.

Uiteraard zien we per beroepsgroep grote verschillen. Beroepen en functies waar thuis werken en afstand houden geen probleem is zijn bijvoorbeeld HR, ICT, finance, juridisch en consultancy. In de bouw, schoonmaak, horeca en landbouw zeggen veel minder mensen dat ze thuis kunnen werken.

Top-10: hoge percentages kunnen thuiswerken:

Beroepsgroep

Percentage

Personeel en organisatie/ HRM

81%

ICT/ Automatisering

77%

Kwaliteitsmanagement/ Insprectie/ Procesverbetering

75%

Financieel/ Accountancy

71%

Juridisch

69%

Directie/(interim)-management

66%

Consultancy/ Advies

66%

Design/ Grafisch/ontwerp

65%

Administratief/ Secretarieel

63%

Onderzoek/ Wetenschap / R&D

63%

Top-10: lage percentages kunnen thuiswerken:

Beroepsgroep

Percentage

Verpleging/ Verzorging/ Welzijn

14%

Horeca/ Bediening en voedselbereiding

17%

Agrarisch/ Visserij/ Tuinbouw

17%

Facilitaire dienstverlening/ Schoonmaak

19%

Transport

20%

(para)Medische dienstverlening (mens of dier)

25%

Installatie, reparatie en onderhoud

27%

Productie

28%

Bouw

31%

Toerisme/ Recreatie/ Sport

32%

Soortgelijke verschillen zien we ook terug als we vragen of de 1,5 meter economie mogelijk is. In het onderwijs, de zorg, de horeca, de bouw en toerisme/recreatie zal dat volgens de respondenten moeilijk worden. Voor directie, marketing, finance en ICT is die 1,5 meter geen probleem. Van de gehele NBB is voor iets meer dan de helft 1,5 meter geen probleem. 52% geeft aan geen problemen te ondervinden met het houden van een gepaste afstand, 16% is neutraal en 32% vind het moeilijk om 1,5 meter afstand te houden. 

Per beroepsgroep zien we grote verschillen:

Als de mogelijkheid om thuis te werken combineren met die om 1,5 meter afstand te houden, dan is het naar schatting voor tweederde van de NBB mogelijk om binnen de corona-beperkingen door te werken. Waar bijvoorbeeld in de bouw thuiswerken maar beperkt mogelijk is, is 1,5 meter afstand houden voor een groter deel mogelijk. Hetzelfde geldt voor de land- en tuinbouw en het transport. De sectoren waarin grote groepen aangeven dat 1,5 afstand houden een probleem is, en thuiswerken ook heel beperkt kan, zijn het onderwijs, de zorg, de horeca en beveiliging en politie.

Opvallend is dat drie van de vier sectoren waarin “werken met corona” het moeilijkst is, non-profit zijn. De conclusie is dat in de meeste sectoren van het bedrijfsleven voor de meeste mensen geldt dat ze deels thuis kunnen werken en/of 1,5 meter afstand kunnen houden. En dat kan betekenen dat met behoorlijk wat creatieve oplossingen na de versoepeling van de maatregelen grote delen van de economie weer verder kunnen.

Meer informatie

De data zijn afkomstig uit het Arbeidsmarkt Gedragsonderzoek (AGO) van Intelligence Group. Dat onderzoek wordt sinds 2003 elk kwartaal onder een representatieve steekproef van de Nederlandse Beroepsbevolking gehouden. Voor meer informatie: Geert-Jan Waasdorp,  Intelligence Group, 088 – 7302800.