ROC Nederland

Om ROC’s en aanbieders van (v)mbo opleiders in Nederland te helpen om aan de wettelijke plicht te voldoen om opleidingen aan te bieden die kansrijk zijn op de arbeidsmarkt, heeft Intelligence Group op basis van vijf databronnen en het algoritme van arbeidsmarktkansen.nl een interactief dashboard ontwikkeld. Daarmee is op stads/regionaal niveau inzichtelijk gemaakt wat de actuele uitstroom- en arbeidsmarktkansen zijn van een studierichting op VMBO en MBO-3 en MBO-4 niveau. Tevens is exact inzichtelijk gemaakt in welke beroepen en sectoren kansrijk kan worden uitgestroomd en welke werkgevers/intermediairs op zoek zijn naar deze scholieren. Met deze unieke koppeling wordt invulling gegeven aan de behoefte van strategische beleidsmakers bij ROC’s om te kunnen voldoen aan de beleidsregel ‘macrodoelmatigheid beroepsonderwijs’.