Nederlandse Spoorwegen

In opdracht van de Nederlandse Spoorwegen (NS) heeft Intelligence Group een loopbaanplattegrond gecreëerd, met als doel om loopbaankansen binnen en buiten de NS in kaart te brengen. De NS zet de tool in om de interne arbeidsmarkt inzichtelijk te maken voor werknemers en zo de mobiliteit van werknemers te vergroten.