Nieuws & blogs

Administratief medewerkers wisselden het meest van werkgever in 2018

In 2018 wisselde meer dan een kwart van de Nederlandse beroepsbevolking van baan, blijkt uit ons Arbeidsmarkt Gedragsonderzoek. Hiervan ging 17% aan de slag bij een nieuwe werkgever en 11% wisselde wel van functie, maar bleef bij dezelfde werkgever werken. De belangrijkste reden om van baan en werkgever te wisselen: ontevredenheid over de vorige functie.  

De meeste baanwisselingen naar een andere werkgever zijn in het afgelopen jaar door administratief medewerkers gemeten. Zo'n 13% van alle wisselaars in Nederland kwam uit het administratieve vakgebied en vond in 2018 een baan bij een andere werkgever. Opvallend is verder dat er dit jaar minder wisselingen in de IT zijn dan vorig jaar, zo'n 6.000 minder. 

Tabel 1: Top 6 meeste baanwisselingen van de Nederlandse beroepsbevolking in 2018

Vakgebied Aantal
Administratief 88.558
Verpleging/Verzorging/Welzijn (Zorg) 58.918
Verkoop/Sales 57.800
Financieel 39.632
Logistiek  34.524
IT 34.512

Administratief medewerkers

Wie zijn die baanwisselaars (naar een andere werkgever) die in de administratie werken eigenlijk? 39% van de baanwisselingen was in de leeftijdscategorie van 35 tot 45 jaar. Voor het vakgebied Administratief waren de belangrijkste redenen om te wisselen van werkgever: ontevredenheid (39%), ontslag/faillissement (21%) en geen contractverlenging (16%). 

Redenen om van baan te wisselen 

In de vijf grootste vakgebieden waar mensen van werkgever wisselden, zien we verschillende redenen daarvoor. Verreweg de belangrijkste reden is ontevredenheid over de vorige functie (29%). In het logistieke vakgebied was dit zelfs 56%. Daarna volgt de reden dat het contract niet werd verlengd (16%) en dat de werknemer toe was aan een nieuwe uitdaging (14%). Opvallend is dat in de IT de meeste werknemers van werkgever gewisseld zijn (32%), omdat ze benaderd zijn of gevraagd werden om ergens anders te werken. 

Tabel 2: Top 5 redenen om van werkgever te wisselen

Reden Percentage
Zelf op zoek, vanwege ontevredenheid over de vorige functie 29%
Contract niet verlengd 16%
Zelf op zoek, toe aan een nieuwe uitdaging 14%
Benaderd/gevraagd om ergens anders te werken 11%
Eerste baan / een nieuwe baan / een baan erbij 11%

Dat jongeren vaker van baan wisselen, geldt niet voor alle vakgebieden. Zo vinden in de zorg de meeste baanwissels naar een andere werkgever vooral plaats in de leeftijdscategorie 45 tot 55 en 55 tot 70 jaar. Ook in het financiële vakgebied neemt het aantal baanwisselingen toe naar mate de leeftijd stijgt.

Nieuwe uitdaging

In de zorg (23%) en verkoop/sales (21%) is een nieuwe uitdaging een belangrijke reden om te wisselen van werkgever. Als we kijken naar leeftijden, dan is dit vooral in de leeftijdscategorie 25 tot 45 jaar belangrijk (17%) en is het minder belangrijk voor ouderen van 55 tot 70 jaar (6%). Ook is het opvallend dat deze uitdaging belangrijk is naarmate het opleidingsniveau hoger is. Zo vindt 13% van de personen met een afgeronde mbo-opleiding dit belangrijk tegenover 21% van de wo afgestudeerden. Ontevredenheid over de vorige functie komt weer vaker voor bij mbo’ers (32%) dan bij wo’ers (25%). 

Ook meer inzicht in uw doelgroep?


Hoewel de meeste Nederlanders overstappen naar een andere werkgever vanwege ontevredenheid over de vorige functie, blijkt dat dit niet voor iedere doelgroep geldt. Het is belangrijk om te weten wat talenten beweegt om voor een andere werkgever te kiezen om uzelf te profileren als een aantrekkelijke werkgever. Door middel van onze Talent Analytics of het DoelgroepenDashboard kunt u eenvoudig in kaart brengen wat de belangrijkste pullfactoren zijn van uw doelgroep en hoe u uw doelgroep het beste kunt bewegen en bereiken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 088-7302800 of via info@intelligence-group.nl.