Nieuws & blogs

5 tips om je arbeidsmarkt communicatie tijdens de crisis te versterken

Tijdens deze crisis is er veel veranderd, ook op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. In zijn podcast “Hier is AMC” bespreekt Marcel van der Quast samen met Lianne Toebes, manager employer branding, recruitment & employee engagement bij Lidl Nederland, Ronald van Schaik, eigenaar van Kaliber, en Geert-Jan Waasdorp, eigenaar van Intelligence Group, de impact die de coronacrisis heeft op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. Ze bespreken in hoeverre zij al te maken hebben gehad met deze impact en hoe zij naar de komende periode kijken.

Impact van de crisis op verschillende groepen binnen de arbeidsmarkt

Kijkend naar de impact van de coronacrisis op de arbeidsmarkt, maakt Geert-Jan Waasdorp een onderscheid tussen drie groepen werkgevers. De eerste is de bevroren groep. Deze groep is door de angst voor de impact van de crisis zo snel mogelijk gaan afbouwen. In deze groep worden bijvoorbeeld zzp'ers en flexwerkers direct afgeschaald. De tweede groep is de exploderende groep. Bij deze groep nam het werk niet af, maar nam het aantal werkzaamheden en de werkdruk juist flink toe. Deze groep bestaat o.a. uit de supermarkten, de distributiecentra en de e-commerce bedrijven. De derde groep is de innovatieve groep. Deze groep heeft door de crisis meer rust en ademruimte gekregen en grijpt deze tijd aan om te investeren in innovatie en zich voor te bereiden op de tijd na de crisis.

Binnen deze groepen is er een groot onderscheid tussen bureaus en directe werkgevers. Waar het aantal vacatures bij werkgevers met 35% is gedaald, is deze daling bij bureaus een stuk minder, namelijk 18%. Het verschil in deze krimp is te verklaren door de wendbaarheid die bureaus in deze crisis hebben getoond.  Waar de flexwerkers in de bevroren groep vooral hun werktijd moesten inleveren als gevolg van de crisis, waren ze in de exploderende groep hard nodig. De wendbaarheid van uitzendbureaus om flexwerkers snel door te schuiven naar andere sectoren leidt tot een relatief kleinere krimp in vacatures ten opzichte van de krimp bij de corporates.

5 tips om je arbeidsmarktcommunicatie tijdens de crisis te versterken

De wereld van vrijwel elke doelgroep en organisatie is veranderd door de coronacrisis, en het is daarom essentieel om ook je arbeidsmarktcommunicatie hierop aan te passen. Samen praten Marcel van der Quast, Lianne Toebes, Ronald van Schaik, en Geert-Jan Waasdorp daarom verder over hoe bedrijven in de komende periode het beste met deze veranderingen om kunnen gaan. Wat betreft arbeidsmarktcommunicatiestrategie zijn de volgende vijf punten volgens hen van belang.

  1. Maak je communicatie onderscheidend. In deze crisis zien we het woord “samen” en de beelden van mensen die van achter het glas met elkaar communiceren al dagelijks voorbijkomen. Zorg daarom dat jouw arbeidsmarktcommunicatie niet hierin mee gaat maar zich onderscheid van deze standaardbeelden. Laat zien wat jouw organisatie uniek maakt.
  2. Durf te werven, ook in deze tijd van crisis. Het blijven werven van niet-vitale functies en het investeren in personeel zal een positief effect hebben op de veerkracht van organisaties, iets wat bij het opstarten na de crisis positief zal uitpakken. Blijf zichtbaar en breng je vacatures onder de aandacht, zonder hier een grote campagne aan te hangen.
  3. Begin de communicatie bij je eigen mensen, en werk vanuit daar naar buiten. Wat voor arbeidsmarktcommunicatie je ook maakt, je breekt op een bepaalde manier bij je doelgroep in. Op dit moment is er zo veel gaande in de wereld van deze doelgroep, dat je jezelf eerst moet afvragen of je hier wel op de juiste plaats bent. Er zijn bijvoorbeeld campagnes die tijdens deze crisis nog doorliepen en niet zijn stopgezet en zoiets kan keihard afbreuk doen aan je positie op de arbeidsmarkt. De lijn tussen wat wel en niet kan in deze tijd is enorm dun, maar het is belangrijk om wel te blijven communiceren. Het gaat dan ook om wat je precies communiceert en naar wie je dit communiceert. Richt je op de relatie met je eigen mensen en in het verlengde daarvan de relatie met je belangrijkste doelgroepen of klanten, en ga dan pas kijken tot waar je relevant kan blijven. Door dichtbij te beginnen en langzaam naar buiten te werken zal je vanzelf voelen wanneer het niet meer goed voelt, en wanneer je dus moet stoppen met je communicatie te verbreden.
  4. Creëer en analyseer als organisatie meerdere scenario’s over hoe de komende tijd er mogelijk uit gaat zien en bekijk hoe deze scenario’s voor jouw organisatie uit zullen pakken. Wees positief maar ook realistisch. Er hangt een donkere wolk boven de arbeidsmarkt en door deze op tijd te zien en te benoemen kan je er op voorsorteren richting bijvoorbeeld interne mobiliteit of een verandering van de selectieprocedure. Door met arbeidscommunicatie een proactieve rol te nemen kan je stappen vooruit maken, ook in deze crisis.
  5. Gebruik deze tijd om na te denken over je employer brand en je toegevoegde waarde. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we van meer waarde kunnen zijn, als medewerkers voor de organisatie, maar ook als organisatie voor haar medewerkers. “Het gevaar is om in deze crisis heel functioneel te gaan werken, terwijl het juist het moment is om er een sociaal fenomeen van te gaan maken”, aldus Ronald van Schaik.

Tot slot is het naast deze tips volgens Lianne Toebes vooral belangrijk om de verandering die deze crisis met zich teweegbrengt niet alleen als een gevaar te zien, maar vooral ook als een kans. De coronacrisis mag dan wel de veroorzaker zijn van de verandering, de verandering zelf moet het onderwerp zijn van de arbeidsmarktcommunicatie.