Nieuws & blogs

30 transformaties om tot een beter functionerende arbeidsmarkt te komen

Van een vacature-duurzaamheidscertificaat, een employability jaaropgave, standaard vacatureteksten, een Funda van de arbeidsmarkt tot en met competentie- of arbeidsmarktprofielen. Na een onderzoek onder bijna 3.000 werkzoekenden en ruim 40 arbeidsmarktexperts hebben OntwikkelRijk, De Loopbaan Academie en Intelligence Group in 9 maanden tijd een rapport geschreven met 30 mogelijke transities die maar één doel hebben: een transparante en eerlijke arbeidsmarkt zonder knelpunten en met gelijke kansen.

Daarbij is geen rekening gehouden met belangen, polders, heilige huisjes of politieke en beleidsmatige restricties. Alleen het belang van de arbeidsmarkt én de haalbaarheid stonden voorop. In veel gevallen zijn de oplossingen al bestaand of technisch mogelijk, maar worden ze niet geëffectueerd omdat het niet in het belang is van stakeholders acterend op de arbeidsmarkt. Het rapport is gratis te downloaden en is een levend document dat kan worden aangepast en aangevuld.

 

‘Net zoals een vacature, is het cv een onvolledig document. Het is derhalve niet raar dat matching een probleem is.’

Om een zo compleet mogelijke start op de arbeidsmarkt te realiseren is gebruik van een volledig en zorgvuldig samengesteld cv essentieel. Echter blijkt dat miljoenen mensen een cv hebben waar werkgevers, recruiters en matchingssystemen lastig mee kunnen werken. Of ze beschikken zelfs helemaal niet over een cv. Ook is de meest gangbare vorm van het bekende cv achterhaald: het is een incompleet en onvolledig document. Dit blijkt uit het rapport ‘De arbeidsmarkt van morgen’, waarin vele interviews met arbeidsmarktprofessionals tot interessante inzichten hebben geleid.

Een alternatief op het cv moet serieus bekeken worden en er zijn vele geschikte alternatieven, aldus het rapport. Een oplossing voor de onvolledigheid van het huidige cv zou een competentie- of arbeidsmarktprofiel (CAP) kunnen zijn. Dit profiel neem je vanaf de middelbare school met je mee en hier worden onder andere stages en sollicitaties mee geregeld. Het gaat om één profiel, gekoppeld aan het BSN-nummer, waar je als werkzoekende zelf over de toegang tot de data beschikt. Het gaat je gehele loopbaan met je mee. Er zijn momenteel diverse partijen aan het werk om dit profiel tot een landelijke standaard te maken.

De arbeidsmarkt van morgen

Om kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en een bepaalde mate van transparantie te bereiken, kan het bekwamen in het gebruik van sociale media en presentatie geschikt zijn als toevoeging op het eerder besproken CAP. Naast dit persoonlijke competentie- en arbeidsmarktprofiel krijgen werkzoekenden tijdens het sollicitatieproces namelijk regelmatig te maken met sociale media. In sommige gevallen worden online tools al ingezet tijdens de werving, zoals in de vorm van een videosollicitatie. Door trainingen over de mogelijkheden van gebruik van sociale media, bijvoorbeeld met betrekking tot het vergroten van je netwerk, worden werkzoekenden bewuster van de voordelen van het gebruik van online tools. Wanneer sollicitanten hier meer kennis over hebben zullen de kansen van de kandidaat vergroten, resulterend in een transparante, eerlijke arbeidsmarkt met gelijke kansen voor iedereen. Een mooi streven. 

Intelligence Group schreef in samenwerking met Marjolein Hins van OntwikkelRijk en Marlies van Venrooij van De Loopbaan Academie het rapport ‘De arbeidsmarkt van morgen’. In dit rapport komen vele interessante inzichten aan bod en worden 30 voorstellen gedaan voor transformaties van de huidige arbeidsmarkt. Bent u benieuwd naar de volledige versie van dit rapport? U kunt het via onderstaande button downloaden.

 

Naar de download