Nieuws & blogs

1 op de 5 mensen in de zorg voelt zich bezwaard om op vakantie te gaan

…En bij jongeren is dat gevoel sterker dan bij ouderen…

Niet iedereen vertrekt in de zomer met een goed gevoel op vakantie. 18 Procent van de Nederlanders voelt zich bezwaard om op vakantie te gaan, blijkt uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek van Intelligence Group. De meest genoemde redenen is dat de collega’s het al zo druk hebben.

Vakantiestress door gaten in planning

In de zorg voelt 20 procent van de werknemers zich bezwaard om op vakantie te gaan. De belangrijkste reden is dat er te weinig personeel is om de planning rond te krijgen. Deze reden wordt, in vergelijking met andere sectoren, het meest genoemd in de zorg en wordt met name genoemd door 35 tot 44-jarigen. Het grote personeelstekort en de vakanties van collega’s zorgen ervoor dat het niet lukt om alle gaten in de roosters te dichten. De reden om collega’s niet te willen belasten met extra werk speelt voor al van 18 tot 34-jarigen. Meer ervaren werknemers in de zorg geven juist als bezwaar aan dat zij de enige zijn die een taak kunnen uitvoeren.

Nog steeds groeit het aantal vacatures in de zorg en vertrekken er veel werknemers naar een andere branche. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is ontevredenheid in de vorige baan. Uit het zorgrapport van Compagnon bleek al dat de reden dat mensen uit de zorg vertrekken niet zozeer is dat ze het werk niet leuk vinden, maar omdat ze ontevreden zijn over de hoge werkdruk of hoe bepaalde zaken in de organisatie zijn geregeld. Door de grote personeelstekorten ervaren mensen in de zorg meer stress en zeker met de vakantie van collega’s loopt dit nog meer op. Er kan zelfs extra druk ontstaan omdat men hierdoor niet op vakantie durft te gaan.

In de persoonlijke dienstverlening druk het hoogst

In de persoonlijke dienstverlening (zoals kappers), binnen de culturele sector en de financiële dienstverlening voelt men zich het meest bezwaard om op vakantie te gaan. De belangrijkste reden hiervoor is drukte op de werkvloer en dat collega’s met meer werk worden opgezadeld wanneer zij op vakantie gaan. Of omdat de werkzaamheden anders stil blijven liggen, aangezien zij de enige zijn die dit soort werk kunnen verrichten. In het onderwijs gaan de meesten met een gerust hart op vakantie, want de scholen zijn toch dicht.

Jonge werknemers voelen zich sneller bezwaard

Opvallend is dat jonge werknemers zich een stuk sneller bezwaard voelen om op vakantie te gaan dan oudere werknemers. 36 Procent van de 18- tot 24-jarigen voelt zich bezwaard. Het meest genoemde bezwaar is dat het al druk is op het werk en ze collega’s niet willen opzadelen met nog meer werk. Daarnaast komt voor een deel de werkzaamheden stil te liggen als zij op vakantie zijn, omdat ze de enige zijn die dit werk kunnen uitvoeren. Oudere werknemers voelen zich minder snel bezwaard om op vakantie te gaan, slechts 12% van de 50-plussers voelt zich bezwaard.

“Het is een opvallend signaal dat de jonge werknemers afgeven. Een signaal dat werkgevers serieus moeten nemen en wellicht ook de werknemers voor in bescherming moeten nemen. Een hoog verantwoordelijkheidsgevoel in combinatie met een hoge werkdruk kunnen sneller leiden tot een burnout,” aldus Gijs de Haas van Dorsser, Managing Director Intelligence Group.

Meer inzicht in arbeidsmarktdata?

De resultaten zijn gebaseerd op het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) dat Intelligence Group al sinds 2003 elk kwartaal uitvoert. Elk kwartaal wordt een representatieve steekproef uit de beroepsbevolking gevraagd naar allerlei aspecten rondom werk en arbeidsmarkt. De cijfers van dit artikel zijn gebaseerd op de cijfers van Q2 2019. Voor deze analyse is alleen gekeken naar de mensen die in loondienst werken.