Nieuws

Vakbeurzen goudmijn voor het werven van ZZP’ers en latente baanzoekers

Veel actieve en latente baanzoekers op vakbeurzen.

Een op de vijf Nederlanders bezoekt een vakbeurs. Bezoekers van vakbeurzen staan meer dan gemiddeld open voor een baan. Ruim één op de vier actieve en latente baanzoekers (beide 26%) en 38% van de ZZP’ers bezocht het afgelopen jaar één of meerdere vakbeurzen. Wanneer er per vakgebied wordt gekeken blijkt dat in de ICT voornamelijk de Infosecurity veel bezocht wordt, de Nationale Onderwijs Tentoonstelling in het onderwijs, de Nationale Gezondheidsbeurs in de zorg, de BouwBeurs in de bouw en de Horecava in de horeca. Dit blijkt uit de recentste bevindingen van het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek waarbij 2.483 personen de vraag ‘’welke events (vakbeurzen, congressen, etc.) heeft u voor uw werk bezocht in de afgelopen 12 maanden’’ beantwoord hebben. Dit om werkgevers van informatie over alternatieve wervingskanalen te voorzien op de steeds krapper wordende arbeidsmarkt.

Tabel 1: meest bezochte vakbeurzen per vakgebied

ICT Zorg Horeca Bouw, infra en vastgoed Onderwijs
Infosecurity Nationale Gezondheidsbeurs Horecava BouwBeurs Nationale Onderwijs Tentoonstelling
Microsoft TechDays Zorg & ICT Horeca Beurs InfraTech Onderwijsbeurs
CEBIT KNMP Congres Gastvrij Rotterdam PROVADA  
ICTvakdag Parkstad Zorgbeurs      
TestNet Zorgtotaal      
Exact Live Nursing Experience      
Zorg & ICT Nationaal Coassistenten Congres      

Als er gekeken wordt naar welke groepen het vaakst vakbeurzen bezoeken, dan blijkt dat latente en actieve baanzoekers oververtegenwoordigd zijn. De groep die het vaakst naar deze beurzen en events gaat zijn ZZP’ers. Bijna één op de vier (38%) bezoekt jaarlijks een of meerdere events. Van de niet-baanzoekers gaat maar één op de tien naar een vakbeurs. ‘’Vakbeurzen zijn uitermate geschikt om de latente baanzoeker te benaderen’’ zegt Geert-Jan Waasdorp, directeur van Intelligence Group. “Het is deze groep die samen met de actieve baanzoekers meer op dit soort events komen. Een goudmijn voor werkgevers om talent te spotten en te werken aan zichtbaarheid en het employer brand”.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de resultaten van dit onderzoek kunt u contact met ons opnemen via info@intelligence-goup.nl of bellen naar 088-730 28 00.

Technische verantwoording
Het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) is een continu onderzoek dat sinds 2003 elk kwartaal wordt afgenomen onder circa 4.000 unieke respondenten. Op jaarbasis worden minimaal 15.000 personen ondervraagd die representatief zijn voor de (potentiële) Nederlandse beroepsbevolking (de NBB inclusief studenten, scholieren en zzp’ers). De gestelde (open) vraag met betrekking tot deze analyse luidt " Welke events (vakbeurzen, congressen, etc.) heeft u voor uw werk bezocht in de afgelopen 12 maanden?’’. Bovengenoemde cijfers zijn afkomstig uit het AGO van het tweede en derde kwartaal van 2017.